St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

  Det skjer . . .       
Julen 2014JULEN – HERRENS FØDSEL
Julen, fødselsdagen til Jesubarnet, har gledet og forsetter å glede de troendes hjerter, som finner i Guds Sønn all kjærlighet og mening for sine liv. Julen er beviset på forbindelsen mellom menneske og Gud, og Gud og sine skapninger.

År etter år har vi den gamle testaments lære, profetene inspirert av Gud, som har gitt liv til håpet for befrielse av synden, frelse og den sanne glede. Guds ord som ble forkynt i de fire Adventssøndagene, har hjulpet oss til å gjenoppdage Guds kjærlighets plan for menneskene og til å gjennomtrenge Guds nærvær i historien og i vår tros liv. Vi gleder oss over å ha Jomfru Maria og Josef som ledsagere på denne veien mot det guddommelige mysterium: Guds Sønn blitt mennesket, som gir oss sann glede og fred.

Kjære troende, Julen-Herrens Fødsel inviterer oss til å åpne våre hjerter for Guds nådegaver: glede, fred, lys, håp, godhet, kjærlighet, frelse… og å dele disse gaver med de andre, særlig med de fattige, marginaliserte, lidende, ensomme. La våre hjerter synge sammen med englene: «Ære være Gud i det høye! Og fred på jorden – blant alle dem hans nåde hviler over!».

Jeg ønsker alle sammen En hellig og gledelig Julefest!
p. Marcelin Rediu


Himmel på jord
En nåde så stor
Eg e'kje alene
Her eg bor.
Søndag 1. februar
4. søn i det alm. kirkeår

Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00
Messe på engelsk kl. 17.00


Lørdag 7. februar
Åndalsnes, Kulturhuset
Messe kl. 12.00
Vestnes, Vestnes kirke
Messe kl. 16.00

Søndag 8. februar
5. søn i det alm. kirkeår

Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00Kommunion for sykeKatekese