St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

Hjelpeprosjekt i Guatemala Det skjer . . .       

Kjære troende i vår menighet,
Det har vært for meg en gammel tanke om at vår menighet, i tillegg til de kollektene som samles for Caritas Norge eller Missio, skal kunne hjelpe noen av de trengende. Jeg har kommet med tanken til menighetsrådet, som syntes dette kunne være fint å gjennomføre. Etter flere undersøkelser, har jeg kommet i kontakt med et norsk ektepar fra Hamar som støtter et prosjekt i Guatemala. De hjelper en gruppe barn på et barnehjem, Casa Hogar Feliz, i den lille mayalandsbyen San Andres Semetabaj i Guatemala.
Vår menighet har også mange ganger bedt Bonifatiuswerk i Tyskland om hjelp. De har hjulpet økonomisk vår menighet ved flere anledninger. Vi er ikke en stor menighet, men jeg tror at vi kan gi noe av det vi har eller samler til dette prosjektet. Gave av gave blir det himmel, sier det et ordtak.
Vi har kirkekaffe om søndagen, og alt som samles under kirkekaffen skal gå til dette prosjektet. Jeg tenker at på denne måten kunne vi kanskje engasjere flere til  å støtte dette prosjekt, ved å bringe kaker til kirkekaffen. Det blir sikkert mye mer glede ved å kjøpe en kake eller vaffel, når man vet at det vil hjelpe barna på barnehjemmet. Det blir kanskje ikke så mye etter en kirkekaffe, men det som er lite for oss, kan bety mye for andre! I tillegg til det, skal det sendes en sum fra menighetens budsjett, en sum som menighetsrådet skal fastsette. Det vil gis informasjon om hvor mye samles inn og sendes.
Jeg inviterer dere alle til å støtte dette prosjektet, og det er så enkelt: Det er bare å komme til kirkekaffe etter messe om søndagen, kjøpe en kake og kaffe! Hjertelig velkommen!
Vi begynner snart Barmhjertighetens år i Den katolske kirke, og for vår menighet et dette prosjektet den måten vi lever det nye Jubileumsår: barmhjertige som Faderen!
For å vite mer om dette prosjektet i Guatemala, kan dere se på denne linken: http://www.casahogarfeliz.no/

Beste hilsen til dere alle,
p. Marcelin Rediu
Lørdag 28. november
Katekese
kl. 10.00
Første hellige kommunion

Søndag 29. november
1. SØNDAG I ADVENT
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00

Mandag 30. november
Den hellige apostelen
A
NDREAS
Messe kl. 18.00

Lørdag 05. desember
Messe Åndalsnes kl. 12.00
Rauma Kulturhus

Søndag 06. desember
2. SØNDAG I ADVENT
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00
Messe på engelsk kl. 17.00

Tirsdag 08. desember
JOMFRU MARIAS
uplettede
Unnfangelse
Messe kl. 18.00Kommunion for syke

Nytt pastoralt år

Kjære troende, vi begynner med september et nytt pastoralt år i vår menighet, etter en rolig periode juli-august. Vi har allerede begynt med undervisning for Første hellige kommunion og Konfirmasjon. Det skal feires messe i Åndalsnes og på Aukra (nytt), og det blir vanlig program for den hellige messe i St. Sunniva kirke, Molde. I den nye kalenderen finner dere informasjon om tidspunktet og stedet for våre liturgiske feiringer.
Jeg ønsker alle sammen hjertelig velkommen!

P. Marcelin Rediu,
sogneprest

Se den liturgiske kalenderen for september - desember i pdf-format her...
Katekese i vår menighet
Vi begynner undervisning for barn og ungdommer i vår menighet
for neste skoleår.
Barn som skal motta neste år Første hellige kommunion,
9-10 år gamle eller eldre, kan komme til våre undervisningstimer. For de ungdommene som neste år blir 15 år, eller eldre som ikke har mottatt Konfirmasjonens sakrament, blir det undervisning for Konfirmasjon.
Vi begynner lørdag, den 22. august, kl. 1100 med Familiegudstjeneste. Alle barn som skal komme til katekese sammen med en av foreldrene, eller med begge, er invitert til åpning av undervisningen i vår menighet.
For de barn som ikke er døpt i vår menighet, ber jeg foreldrene å skaffe en dåpsattest. Det må leveres til kateketen i løpet av undervisningsåret.
Konfirmasjonen neste år blir torsdag 5. mai 2016, Kristi Himmelfartsdag.

Vennligst meld deres barn og ungdommer til undervisning: molde@katolsk.no, eller tlf. 712 51 467, mobil 45266620.

Velkommen.
p. Marcelin Rediu
sogneprest