St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

       Kristus er oppstanden, la oss åpne oss til håpet! Det skjer . . .       

Kristus er oppstandenDet er mye behov for håp i dag! De kristne er kalt til å bringe Påskens budskap, det vil si å vekke opp og gjenopplive håpet i de hjerter som er tynget av tristhet og har det vanskelig med å finne livets lys.
Evangeliet etter Lukas forteller oss om apostelen Peter, som ikke lar seg nedslått av anger, frykt og løst snakk, som ikke gir etter for tristhet og mørke, nei, han reiser seg og løper til graven og kommer derfra full av undring. Og kvinnene som kom til graven for å gjøre en legemlig barmhjertighetsgjerning (med krydderoljer til å salve Jesu legeme), ble forskrekket av englenes ord: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Slik Peter og kvinnene, kan ikke menneskene finne livet i dag hvis de blir triste og uten håp.
La oss alle åpne våre graver for Herren, slik at Jesus kan komme og gi liv. For det er Han som virkelig ønsker å komme og ta oss i hånden, for å trekke oss ut av angsten. Og den første stein som skulle veltes bort er den mangelen på håpet som stenger oss inn i oss selv. La oss påkalle Herren, slik at Han befrir oss fra den forferdelige felle av å være kristne uten håp, det vil si kristne som lever som om Herren ikke var oppstanden og vårt livs sentrum skulle være våre problemer.
Håpet er hverken en enkel optimisme eller en psykologisk holdning. Det kristne håpet er virkelig en Guds gave, som ikke skuffer fordi Den hellige Ånd ble gitt inn i våre hjerter. Og Trøsteren eliminerer ikke det onde med en tryllestav, men gir den sanne livsstyrke, som er ikke fravær av problemer, men vissheten om å være elsket og alltid tilgitt av Kristus.

Fra pave Frans budskap for hele Kirken, Påskeviglien.

Kristus er oppstanden! Aleluja!
God Påske

Lørdag 30. april
Undervisning i den katolske tro
Konfirmasjon

   kl. 10.00 Menighetssalen
   kl. 12.00 Messe i kirken

Søndag 1. mai
6. søndag i Påsketiden
   kl. 11.00 Høymesse -
   kl. 14.00 Messe på polsk
   kl. 17.00 Messe på engelsk

Torsdag
5. mai
KRISTI HIMMELFART
   kl. 11.00 Høymesse
   Konfirmasjon

Lørdag 7. mai
Åndalsnes Kulturhuset
   kl. 12.00 Messe

Søndag 8. mai
7. søndag i Påsketiden
   kl. 11.00 Høymesse -
   kl. 14.00 Messe på polsk

Lørdag 14. mai
Undervisning i den katolske tro
Første kommunion

   kl. 10.00 Menighetssalen
   kl. 12.00 Messe i kirken

Kommunion for syke


En liten åndelig veiledning for Barmhjertighetens år

Barmhjertighetens år tar om igjen en gammel tradisjon (pave Bonifatius III har utropt det første Jubileumsår i 1300) som sier at århundret skal være et år for universell tilgivelse, en tradisjon med røtter i Det gamle testamentet (3 Mosebok). Den 22. februar 1300 ble det bestemt at alle troende som det året (og de kommende århundre) skulle besøke apostlenes Peter og Paulus graver, ville motta fullstendig avlat, det store forlatelse. Etter hvert ble Jubileumsår feiret hver 50. eller 25. år, for å kunne gi hver generasjon mulighet til å motta nådegavene fra et slikt år. I tillegg har det vært feiret flere ekstraordinær Jubileumsår (for eks. i 1933 – 19. århundre fra Jesu død, i 1983 ble det feiret 1950 år fra Jesu død og oppstandelse). Slik er det også det Jubileumsår som pave Frans har utropt, Barmhjertighetens år: 8 desember 2015 – 20 november 2016.


Les mer . . .