St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

       Katekese i vår menighet Det skjer . . .       

Vi begynner undervisning for barn og ungdommer i vår menighet for neste skoleår. Barn som skal motta neste år Første hellige kommunion, 9-10 år gamle eller eldre, kan komme til våre undervisningstimer. For de ungdommene som neste år blir 15 år, eller eldre som ikke har mottatt Konfirmasjonens sakrament, blir det undervisning for Konfirmasjon.
Vi begynner lørdag, den 22. august, kl. 1100 med Familiegudstjeneste. Alle barn som skal komme til katekese sammen med en av foreldrene, eller med begge, er invitert til åpning av undervisningen i vår menighet.
For de barn som ikke er døpt i vår menighet, ber jeg foreldrene å skaffe en dåpsattest. Det må leveres til kateketen i løpet av undervisningsåret.
Konfirmasjonen neste år blir torsdag 5. mai 2016, Kristi Himmelfartsdag.

Vennligst meld deres barn og ungdommer til undervisning: molde@katolsk.no, eller tlf. 712 51 467, mobil 45266620.

Velkommen.
p. Marcelin Rediu
sogneprest
Lørdag 5. september
Messe i Åndalsnes kl.12.00
Kulturhuset


Søndag 6. september
23. søndag i alm. kirkeår
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00


Tirsdag 8. september
Jomfru Marias Fødsel
Høymesse kl. 18.00Kommunion for syke

 Den hellige Sunniva, menighetens skytshelgen        
    
Den 8. Juli, feirer Den katolske Kirke i Norge den hellige Sunniva. Det er spesielt for oss som bor i Molde katolske menighet. Hun er vår menighets patron og vår skytshelgen, derfor feiret vi henne høytidelig i menigheten, søndag den 5. juli, høymessen kl. 11. Etter messe har vi hatt litt grill utenfor menighetssalen og kirkekaffe med gode kaker. Onsdag, den 8. juli, var det pilegrimsreise til Selje. Sammen med en stor gruppe fra Vår Frue menighet i Ålesund, kjørte 5 personer fra vår menighet. Reisen fra Molde til Selje tok ca. 4 timer. På Selje begynte vi med en prosesjon til kirkeruinene, hvor vi har feiret messe. Dessverre var været ikke så behagelig, det var mye vind som betydelig påvirket gudstjenesten. Men i alt, var det en fin pilegrimsreise, som vi skal gjenta neste år.

Her er det noen bilder fra festen i St. Sunniva kirke og fra Selje.