St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

  Det skjer . . .       
Fastemandat for Oslo katolske bispedømme
og Trondheim stift 20151. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.


2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og til andre felles botshandlinger i Kirken.


3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller annen føde. Boten kan også komme til uttrykk ved mer intens innsats i bønn og karitativt arbeid enn vanlig.


Les mer . . .

Torsdag 2. april
Skjærtorsdag
Aftenmesse kl. 18.00

Fredag 3. april
Langfredag

Langfredagsliturgi kl. 18.00

Lørdag 4. april
Påskevigilien
Påskenattsliturgi kl. 23.00

Søndag 5. april
1. påskedag
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00
Messe på engelsk kl. 17.00

Mandag 6. april
2. Påskedag

Messe kl. 11.00

Kommunion for syke

Katekese