St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

En liten åndelig veiledning for Barmhjertighetens år Det skjer . . .       

Barmhjertighetens år tar om igjen en gammel tradisjon (pave Bonifatius III har utropt det første Jubileumsår i 1300) som sier at århundret skal være et år for universell tilgivelse, en tradisjon med røtter i Det gamle testamentet (3 Mosebok). Den 22. februar 1300 ble det bestemt at alle troende som det året (og de kommende århundre) skulle besøke apostlenes Peter og Paulus graver, ville motta fullstendig avlat, det store forlatelse. Etter hvert ble Jubileumsår feiret hver 50. eller 25. år, for å kunne gi hver generasjon mulighet til å motta nådegavene fra et slikt år. I tillegg har det vært feiret flere ekstraordinær Jubileumsår (for eks. i 1933 – 19. århundre fra Jesu død, i 1983 ble det feiret 1950 år fra Jesu død og oppstandelse). Slik er det også det Jubileumsår som pave Frans har utropt, Barmhjertighetens år: 8 desember 2015 – 20 november 2016.

Betingelsene for å kunne motta det store forlatelse har også utviklet i løpet av historien. De første betingelsene (pave Bonifatius i 1300) var å besøke kirkene og gravene til apostlene Peter og Paulus, eller en av basilikaene viet til den erkeengelen Mikael, eller annet sanktuariet (Santiago, Assisi, Loreto). Faktisk, den hellige Frans av Assisi, hundre år før det første Jubileumsår, gjorde en pilegrimsreise i Roma, ved apostlenes graver, og bad pave Honorius III om en fullstendig avlat for sjelenes frelse.

Etter Det tridentinske konsil, ble det bestemt at de jubileums år skulle ha en mer åndelig og botferdighets preg, ved å fjerne etter hvert de materielle og mondene aspektene (for eks. betaling for avlat). Det var også mulig å gjøre pilegrimsreiser til nasjonale sanktuarier som fikk pavelige privilegier.

I Den katolske kirkes katekisme, nr. 1478 står det: Avlat oppnås gjennom Kirken som i kraft av den makt til å løse og binde som er blitt den overgitt av Kristus Jesus, griper inn til beste for en kristen og åpner for ham Kristi og de helliges fortjenesters skattkammer, slik at han kan få ettergitt fra all miskunns Far den timelige straff han har utestående for sine synders skyld. På denne måten vil ikke Kirken bare komme vedkommende kristne til hjelp, den vil også mane ham til fromme gjerninger, botsøvelser og nestekjærlighet.

Les mer . . .


Søndag 31. juli
18. SØNDAG i alm.kirkeår

   kl. 11.00 Høymesse


Søndag 07. august
19. SØNDAG i alm.kirkeår

   kl. 11.00 Høymesse
   kl. 17.00 Messe på engelsk


Søndag 14. august
20. SØNDAG i alm.kirkeår

   kl. 11.00 Høymesse
   kl. 14.00 Messe på Aukra
        i Aukra kyrkje

Mandag 15. august
Jomfru Marias
opptagelse i himmelen

   kl. 18.00 Høymesse


Søndag 21. august
21. SØNDAG i alm.kirkeår

   kl. 17.00 Høymesse


Søndag 28. august
22. SØNDAG i alm.kirkeår

   kl. 17.00 Høymesse
   Kommunion for syke

 Konfirmasjon og Første hellige kommunion i St. Sunniva menighet
Torsdag, den 5. mai 2016, Kristi Himmelfart, var det en stor festdag for 11 unge kristne fra vår menighet: Konfirmasjonsdag. De har forberedt seg i løpet av det siste skoleår, med undervisningstimer to ganger i måned, sammen med sognepresten. Sammen med deres faddere, familier og venner, har de kommet til St. Sunniva kirke til høymessen klokka 11. Hovedcelebrant var p. Ole Martin Stamnestrø, generalvikar for Trondheim Stift, som også meddelte Konfirmasjonens sakrament, etter mandat fra biskopen Bernt Eidsvig. Jeg takker til alle som på en eller annen måte har bidratt til ungenes og menighetens store dag. Her er det noen bilder fra festen.

Den 15. mai, Pinsedagen, ble det dagen når 11 barn har mottatt for første gang Kristi Legeme og Blod. De har forberedt sammen med 2 kateketer i løpet av det siste skoleåret, også 2 ganger i måned. Sammen med deres familier og venner, har de kommet til messen klokka 11. Festlig kledd, har de bidratt med lesninger, førbønner og med å bringe offergavene til messen, før de kunne nærme seg for Nattverdbordet. Ettermiddag, klokka 14, var det messen på polsk. Også til denne messe var det 5 barn som har mottatt Jesus Kristus for første gang. Jeg takker også til alle som har bidratt til en fin dag for disse barn, en dag til minne for livet.
Her er noen bilder fra dagens fest.

Beste hilser i Kristus,
p. Marcelin Rediu
sogneprest

P.S.: Konfirmasjonsdagen neste år blir torsdag, den 25. mai 2017, Kristi himmelfartsdag.