St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

Katekese 2016 - 2017 Det skjer . . .       

PS! Gruppen for de minste (barnegruppe 5 - 8 år) starter den 15. oktober kl. 10.00
Vi fortsetter etterpå hver 3. lørdag i måneden
Hjertelig velkommen!

Etter en fortjent ferie, kommer det tiden for å starte på nytt undervisningen i den katolske tro for barn og unge i vår menighet. Vi begynner den 10. september 2016, med den hellige messe, klokken 10. Vi skal ha 3 grupper dette året, en barnegruppe, fra 5 til 8 år, første kommunionsgruppe for barn som er 9 eller 10 år gamle, og en gruppe for unge som blir 15 år i 2017, til konfirmasjonsundervisning. Datoene for katekese fra september til desember finner dere i kalenderen på for internettsiden. Det blir også katekese på polsk. Dette vil bli annonsert av p. Tomasz, ved messen på polsk.

For de barn som ikke er døpt i vår menighet, ber jeg foreldrene om å skaffe en dåpsattest i god tid. Vennligst meld deres barn og unge til undervisning til: molde@katolsk.no, eller tlf. 71251467, mobil 45266620.
Konfirmasjonsdato i 2017 er den 25. mai 2017, torsdag, Kristi Himmelfart.
Dato for 1. kommunion er den 4. juni 2017.

p. Marcelin Rediu


Kalender september-desember 2016

Her finner dere informasjon om de liturgiske feiringene og katekese i vår menighet. Stort sett, er programmet ikke så mye forandret, men det følger samme rytme som det har vært i det siste året. Her kan dere laste og se på den.


En liten åndelig veiledning for Barmhjertighetens år

Barmhjertighetens år tar om igjen en gammel tradisjon (pave Bonifatius III har utropt det første Jubileumsår i 1300) som sier at århundret skal være et år for universell tilgivelse, en tradisjon med røtter i Det gamle testamentet (3 Mosebok). Den 22. februar 1300 ble det bestemt at alle troende som det året (og de kommende århundre) skulle besøke apostlenes Peter og Paulus graver, ville motta fullstendig avlat, det store forlatelse. Etter hvert ble Jubileumsår feiret hver 50. eller 25. år, for å kunne gi hver generasjon mulighet til å motta nådegavene fra et slikt år. I tillegg har det vært feiret flere ekstraordinær Jubileumsår (for eks. i 1933 – 19. århundre fra Jesu død, i 1983 ble det feiret 1950 år fra Jesu død og oppstandelse). Slik er det også det Jubileumsår som pave Frans har utropt, Barmhjertighetens år: 8 desember 2015 – 20 november 2016.

Lørdag 22. oktober
Undervisning i
den  katolske tro
Første kommunion

   kl. 10.00 Menighetssalen
   kl. 12.00 Messe
   kl. 14.00 Messe på polsk


Søndag 23. oktober
30. SØNDAG i alm.kirkeår

   kl. 11.00 Høymesse


Lørdag 29. oktober
Undervisning i
den  katolske tro
Konfirmasjon

   kl. 10.00 Menighetssalen
   kl. 12.00 Messe


Søndag 30. oktober
31. SØNDAG i alm.kirkeår

   kl. 11.00 Høymesse


Tirsdag
01. november
ALLEHELGENSDAG
   kl. 18.00 Høymesse


Onsdag 02. november
Allesjelersdag
   kl. 18.00 Høymesse
  


Lørdag 5. november
Åndalsnes Kulturhuset
   kl. 12.00 Messe
 Kommunion for syke
Betingelsene for å kunne motta det store forlatelse har også utviklet i løpet av historien. De første betingelsene (pave Bonifatius i 1300) var å besøke kirkene og gravene til apostlene Peter og Paulus, eller en av basilikaene viet til den erkeengelen Mikael, eller annet sanktuariet (Santiago, Assisi, Loreto). Faktisk, den hellige Frans av Assisi, hundre år før det første Jubileumsår, gjorde en pilegrimsreise i Roma, ved apostlenes graver, og bad pave Honorius III om en fullstendig avlat for sjelenes frelse.

Etter Det tridentinske konsil, ble det bestemt at de jubileums år skulle ha en mer åndelig og botferdighets preg, ved å fjerne etter hvert de materielle og mondene aspektene (for eks. betaling for avlat). Det var også mulig å gjøre pilegrimsreiser til nasjonale sanktuarier som fikk pavelige privilegier.

I Den katolske kirkes katekisme, nr. 1478 står det: Avlat oppnås gjennom Kirken som i kraft av den makt til å løse og binde som er blitt den overgitt av Kristus Jesus, griper inn til beste for en kristen og åpner for ham Kristi og de helliges fortjenesters skattkammer, slik at han kan få ettergitt fra all miskunns Far den timelige straff han har utestående for sine synders skyld. På denne måten vil ikke Kirken bare komme vedkommende kristne til hjelp, den vil også mane ham til fromme gjerninger, botsøvelser og nestekjærlighet.

Les mer . . .


P. Tomasz forlater St. Sunniva menighet.

Apostolisk administrator Bernt I. Eidsvig har utnevnt p. Tomasz Mirosław Bazuła til kapellan i Vår Frue menighet, Ålesund, med virkning fra 10. september 2016. Fra samme dato løses p. Bazuła fra sitt embede som kapellan i St. Sunniva menighet, Molde, og St. Eystein menighet, Kristiansund.
Vi takker P. Tomaz for hans arbeide her i Molde, og ønsker ham lykke til i Ålesund.

 Konfirmasjon og Første hellige kommunion i St. Sunniva menighet
Torsdag, den 5. mai 2016, Kristi Himmelfart, var det en stor festdag for 11 unge kristne fra vår menighet: Konfirmasjonsdag. De har forberedt seg i løpet av det siste skoleår, med undervisningstimer to ganger i måned, sammen med sognepresten. Sammen med deres faddere, familier og venner, har de kommet til St. Sunniva kirke til høymessen klokka 11. Hovedcelebrant var p. Ole Martin Stamnestrø, generalvikar for Trondheim Stift, som også meddelte Konfirmasjonens sakrament, etter mandat fra biskopen Bernt Eidsvig. Jeg takker til alle som på en eller annen måte har bidratt til ungenes og menighetens store dag. Her er det noen bilder fra festen.

Den 15. mai, Pinsedagen, ble det dagen når 11 barn har mottatt for første gang Kristi Legeme og Blod. De har forberedt sammen med 2 kateketer i løpet av det siste skoleåret, også 2 ganger i måned. Sammen med deres familier og venner, har de kommet til messen klokka 11. Festlig kledd, har de bidratt med lesninger, førbønner og med å bringe offergavene til messen, før de kunne nærme seg for Nattverdbordet. Ettermiddag, klokka 14, var det messen på polsk. Også til denne messe var det 5 barn som har mottatt Jesus Kristus for første gang. Jeg takker også til alle som har bidratt til en fin dag for disse barn, en dag til minne for livet.
Her er noen bilder fra dagens fest.

Beste hilser i Kristus,
p. Marcelin Rediu
sogneprest

P.S.: Konfirmasjonsdagen neste år blir torsdag, den 25. mai 2017, Kristi himmelfartsdag.