St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

  Det skjer . . .       
Fastemandat for Oslo katolske bispedømme
og Trondheim stift 2015


1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.

2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og til andre felles botshandlinger i Kirken.

Les mer . . .

Lørdag 7. mars
Åndalsnes  Kulturhuset
Messe kl. 12.00

Søndag 8. mars
3. Søndag i Fasten

Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00

Lørdag 14. mars
Vestnes  Vestnes kirke
Messe kl. 12.00

Kommunion for syke

Katekese