St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

      Jesus, den korsfestede, er oppstanden! Halleluja! Det skjer . . .       

    Det er Påske! Der er Herrens Oppstandelse!
         Det er festenes fest, det største under og det sterkeste argument til vår tro, som Jesu komme på jorden, ville gi oss. Vi er invitert også i år til å rette våre tanker og spesielt vårt liv mot dette øyeblikk, vår tros høyeste moment: Påskens hellige triduum, Jesu lidelse, død og oppstandelse. Jesus skulle oppfylle det frelsesverk som han fikk fra Faderen, det helligste oppdrag: å ofre sitt liv på Golgata, på korset, for å forsone menneskene med Gud.
            Kirken har invitert oss i Fastetiden, ved å meditere over Jesu korsvei, til en åndelig fornyelse og forvandling av våre liv. Søndag etter søndag kunne vi høre budskapet om Guds plan med menneskeheten, som så høyt har Han elsket verden at han gav sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3, 16). Dette er Guds plan, han som har skapt oss, at mennesket skal være lykkelig og skal glede seg over Guds kjærlighet her på jorden, og særlig i himmelen. Og i denne hellige tid kunne vi igjen oppdage Guds plan, denne guddommelige plan, som Sønnen som ble menneske har virkeliggjort gjennom sitt høyeste offer, ved å ta på seg våre lidelser og vår død, vi som har syndet og har mistet Guds kjærlighets gave.
           Etter dramaet på Golgata, etter hans korsfestelse og hans høyeste offer og nedleggelse i graven, sa Herrens engel i hvite klær ved inngangen til graven til kvinnene som kom til graven tidlig om morgenen: Frykt ikke! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. (Mark 16, 6).
           Dette er det budskapet som vi også må gi videre til alle menneskene: Jesus, nasareeren, korsfestet og død, er oppstanden! Han som har seiret over synden og døden skal være vårt håp til det nye og evige liv.
          Jeg ønsker alle troende i vår menighet en velsignet Påskefest!

          p. Marcelin Rediu

Lørdag 23. mai
Katekese for barn og
ungdommer kl. 10.00


Søndag 24. mai
PINSEDAG
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00


Mandag 25. mai
2. Pinsedag/Konfirmasjon
Høymesse kl. 11.00


Søndag 31. mai
DEN HELLIGE TREENIGHET
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00

Lørdag 6. juni
Åndalsnes (Kulturhuset)
Messe kl. 12.00


Kommunion for sykeKatekese