St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

Timeplan Påsken 2014
                        Timeplanen som pdf -fil her .....Menighetsrådet 2014

Menighetsrådet ble presentert for menigheten under søndagsmessen 16. februar.
Simone de Souza var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
  Vi begynner undervisning i den katolske tro, lørdag den 21. september 2013, kl. 10.00. Det er to grupper, første kommunion og konfirmasjon. Barn som neste år blir 9 og 10 år gamle, eller andre som er eldre og som ikke enda har mottatt første kommunion, vil være i en gruppe ledet av sr. Bituin og Rose Harnes som kateketer. De ungdommene som neste år blir 15 år, eller de andre som er eldre og som ikke enda har mottatt Konfirmasjonens sakrament, vil være sammen i en gruppe. Kateket for konfirmantene er sognepresten.

Katekesen skal være alltid den 3. lørdag hver måned, kl. 10.00, men det kan være noen andre møter i tillegg til det.

Ta gjerne kontakt med sognepresten for mer informasjon.