St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

Nytt pastoralt år Det skjer . . .       

Kjære troende, vi begynner med september et nytt pastoralt år i vår menighet, etter en rolig periode juli-august. Vi har allerede begynt med undervisning for Første hellige kommunion og Konfirmasjon. Det skal feires messe i Åndalsnes og på Aukra (nytt), og det blir vanlig program for den hellige messe i St. Sunniva kirke, Molde. I den nye kalenderen finner dere informasjon om tidspunktet og stedet for våre liturgiske feiringer.
Jeg ønsker alle sammen hjertelig velkommen!

P. Marcelin Rediu,
sogneprest

Se den liturgiske kalenderen for september - desember i pdf-format her...
Katekese i vår menighet
Vi begynner undervisning for barn og ungdommer i vår menighet
for neste skoleår.
Barn som skal motta neste år Første hellige kommunion,
9-10 år gamle eller eldre, kan komme til våre undervisningstimer. For de ungdommene som neste år blir 15 år, eller eldre som ikke har mottatt Konfirmasjonens sakrament, blir det undervisning for Konfirmasjon.
Vi begynner lørdag, den 22. august, kl. 1100 med Familiegudstjeneste. Alle barn som skal komme til katekese sammen med en av foreldrene, eller med begge, er invitert til åpning av undervisningen i vår menighet.
For de barn som ikke er døpt i vår menighet, ber jeg foreldrene å skaffe en dåpsattest. Det må leveres til kateketen i løpet av undervisningsåret.
Konfirmasjonen neste år blir torsdag 5. mai 2016, Kristi Himmelfartsdag.

Vennligst meld deres barn og ungdommer til undervisning: molde@katolsk.no, eller tlf. 712 51 467, mobil 45266620.

Velkommen.
p. Marcelin Rediu
sogneprest
    

Lørdag 10. oktober
Katekese
kl. 10.00
Første hellige kommunion


Lørdag 10. oktober
Aukra
messe kl. 13.00
Aukra kyrkje


Søndag 11. oktober
28. søndag i alm. kirkeår
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00


Lørdag 17. oktober
Katekese
kl. 10.00
Konfirmasjon


Søndag 18. oktober
27. søndag i alm. kirkeår
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00
Messe på engelsk kl. 17.00


Lørdag 24. oktober
Katekese
kl. 10.00
Første hellige kommunion


Søndag 25. oktober
28. søndag i alm. kirkeår
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00


Kommunion for syke