Førstekommunionsmesse-18,juni, kl.11.00.

 Lørdag,11,kl. 11.00- øvelse og skriftemål i kirken med barna, foreldre og  faddere.       

 

Messer

 Ordinære messetider

Søndager

Høymesse:- kl. 11.00 

Messe på polsk:kl.18.00

Mass in English: kl.15.00

 

 

Mandag, onsdag og fredag:- messe på norsk-kl. 18.00

Tirsdag og torsdag:- kl. 08.00:  Messe - hos søstrene

Lørdager:-messe på norsk-kl. 12.30

 

MESSER ANDRE STEDER I SOGNET.

 

Aukra:-1. og 3. søndag i måneden -messe på norsk-  kl. 16.15

Åndalsnes:-  2. og 4. søndag i måneden- messe på polsk- kl.16.15

Vestnes: 4. søndag i måneden-messe på norsk- kl.18.00

 

      OBS!

Disse messetidene kan fravikes. For messetidene kommende uke: se forsiden.

 

 KATEKESE

  1. Kommunion.

 Konfirmanter (8.-9. klasse).

 

Undervisningen foregår ca. annenhver lørdag(1. og 3. lørdag i måneden)  fra kl.10:00- 13.30.

 NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.

 Messetider

___________

 

 

Caritas Ukraina har bedt om hjelp, og vi har mottatt en appell og forslag på forbønn fra Caritas Norge .

Apell og bønneforslag kan du lese her . . .

Du kan gi en gave på: 
Vipps til 91337
SMS: Krise til 2160 (250,-)
Konto: 8200.01.93433
Eller på caritas.no

 

Torsdag 26. mai

kl. 11.00: Høytiden for Kristi Himmelfart

Fredag 27. mai

kl. 18.00: Messe

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ skriftemål

Lørdag 28. mai

kl. 12.30: Votivmesse til ære for Jomfru Maria

Søndag 29. mai

7. søndag i påsketiden

kl. 10.30: Rosenkrans i kirke

kl. 11.00: Høymesse

kl. 15.00: Mass in English

kl. 18.00: Messe på polsk

kl. 18.00: Messe på norsk på Vestnes

Mandag 30. mai

kl. 18.00: Messe

kl. 17.00: Sakramentstilbedelse/ skriftemål

Tirsdag 31. mai

kl. 08.00: FESTUM  Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth (hos søstrene)

Onsdag1. juni

kl. 18.00: Minnedagen Den hellige Justin

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ skriftemål

kl. 18.30: Novena-Mary Mother of Perpetual Help

Torsdag 2. juni

kl. 08.00: Messe (hos søstrene)

Fredag 3. juni

kl. 18.00: Minnedagen Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ skriftemål

Lørdag 4. juni

kl. 10-13.15: Katekese undervisning for barna

kl. 12.30: Messe for hele familien

kl. 14.00: Bryllup i kirke

Søndag 5. juni

Pinsedag

kl. 10.30: Rosenkrans i kirke

kl. 11.00: Høymesse

kl. 13.00: Barna dåp

kl. 15.00: Mass in English

kl. 18.00: Messe på polsk

Mandag 6. juni

2. Pinsedag

kl. 11.00: Minnedagen Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.

Menighetens kontonummer  9650.20.07987
                                      Vipps   602614