_MG_5810.jpg
Nytt gulv i kirken

Det skal legges nytt gulv i kirkerommet, og benkene skal pusses opp.

Dette arbeidet er kostbart og vi trenger penger, og ber om din støtte til arbeidet.  
Ønsker du å bidra, kan du sende en gave til menighetens konto: 9650.20.07987, og merke den "Gulv".

 

Messer

 Ordinære messetider

Søndager

 

Høymesse:- kl. 11.00 

Messe på polsk:kl.13.00

Mass in English 1st,2nd and 3rd  Sunday of the month-kl.15.00

Messe på Tagalog 4.søndag i måneden kl. 15.00 

 

 

Mandag, onsdag og fredag:- messe på norsk-kl. 18.00

Tirsdag og torsdag:- kl. 08.00:  Messe - hos søstrene

Lørdager:-messe på norsk-kl. 12.30

 

MESSER ANDRE STEDER I SOGNET.

 

Aukra:-1. og 3. søndag i måneden -messe på norsk-  kl. 16.15

Åndalsnes:-  2. og 4. søndag i måneden- messe på polsk- kl.16.15

Vestnes: 4. søndag i måneden-messe på norsk- kl.18.00

 

      OBS!

Disse messetidene kan fravikes. For messetidene kommende uke: se forsiden.

 

 KATEKESE

  1. Kommunion.

 Konfirmanter (8.-9. klasse).

 

Undervisningen foregår ca. annenhver lørdag(1. og 3. lørdag i måneden)  fra kl.10:00- 13.30.

 NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.

 Messetider
Nytt gulv i kirken

Det skal legges nytt gulv i kirkerommet, og benkene skal pusses opp.

Dette arbeidet er kostbart og vi trenger penger, og ber om din støtte til arbeidet.  
Ønsker du å bidra, kan du sende en gave til menighetens konto: 9650.20.07987, og merke den "Gulv".

Søndag 5. desember

2. søndag i advent (år C)

kl. 10.30: Rosenkrans i kirke

kl. 11.00: Høymesse 

kl. 13.00: Messe på polsk

kl. 15.00: Mass in English

kl. 16.15: Messe på norsk på Aukra

Mandag 6. desember

kl. 18.00: Minnedag Den hellige Nikolas av Myra

kl. 17.00: Sakramentstilbedelse/Skriftemål

Tirsdag 7. desember

kl. 08.00: Minnedag Den hellige Ambrosius

(Hos søstrene)

Onsdag 8. desember

kl. 18.00: Sollemnitas Den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse

kl. 17.00: Rosenkrans/Sakramentstilbedelse/

Skriftemål

Torsdag 9. desember

kl. 08.00: Messe (Hos søstrene)-

Fredag 10. desember

kl. 18.00: Roratemesse votivmesse til ære for
Gud's Mor Maria i adventstiden.

Det blir roratemesse hver fredag kveld i advent,

og aftenmessen på polsk kl. 19.00 utgår disse fredagene.

Lørdag 11. desember

kl. 12.30: Messe

Søndag 12. desember

3. søndag i advent (-Adventsaksjonen)

kl. 10.30: Rosenkrans i kirke

kl. 11.00: Høymesse 

kl. 13.00: Messe på polsk

kl. 15.00: Mass in English

kl. 16.15: Messe på polsk på Åndalsnes