Messer

 Ordinære messetider

Søndager

Høymesse:- kl. 11.00 

Messe på polsk:kl.14.00

Mass in English: :Vanligvis 2. og 4. søndag i måneden
(Usually on the 2nd and the 4th Sunday of the month).

 

 

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag:- messe på norsk-kl. 18.00

Lørdager:-messe på norsk-kl. 12.30

 

MESSER ANDRE STEDER I SOGNET.

 

Aukra: 1. søndag i måneden kl. 17.00

Åndalsnes: 2. lørdag i måneden- messe  kl.17.00

Vestnes: 3. søndag i måneden-messe kl.17.00

 

      OBS!

Disse messetidene kan fravikes. For messetidene kommende uke: se forsiden.

 ________

 

KATEKESE

RETRETT I ADVENT
16.-18.DES. 2022

Fredag 16. des.

17.00.

Åpning.

Presentasjon av Sr. Annette CSJ.

Programmet, en presentasjon.

18.00.

Messe.

19.00.

Det gamle gravkapellet med Mariainstallasjonen.

«Memento mori» med kunstneren Ine Harrang.

Som hun spør; «...en klangbunn av dødsbevissthet, en forutsetning for livsfylde?»

19.30

Kaffe.

19.50.

Retrett.

Innlegg ved Sr. Anette CSJ.

Maria \ advent.

Impuls,- stille bønn.

Det blir det anledning til veiledningssamtale.

21.00.

Slutt.

Lørdag 17. desember.          

          12.30.

                 Messe.

          13.30.

                 Retrett Maria og advent ved Sr. Annette CSJ.

                 Impuls og stille bønn.

                 Det blir anledning til veiledningssamtale.

 15.00

Mat

          16.00

                 Retrett Josef og Maria.

                 Impuls og stille bønn.

                 Det blir anledning til veiledningssamtale.

                Tidebønn

 18.00.

                 Slutt.

4.søndag i advent.                      

          11.00   

                Høymesse                                                                                                   

 Påmelding med SMS til kontaktperson

Aage O. Volden. Tlf. 90064032.

 

Hjertelig Velkommen     

Ine Harrang er en norsk billedkunstner og kunst kritiker, bosatt i Molde i Møre og Romsdal. Hun har tidligere vært engasjert som skuespiller og skrevet teateranmeldelser. Som billedkunstner arbeider hun særlig med glass, ofte kombinert med andre materialer. Hun er medlem i Norske Billedkunstnere (NBK), Bildende Kunstnere Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere (NK).

MOLTUBAKK, Anette C.S.J.

Utdannet som førskolelærer ved Volda lærerhøgskole 1987. Videreutdannelse i Oslo – 1. og 2. avd. spesialpedagogikk.

Aktiv med i NUK i mange år som leirleder, leirutvalg og spilt i OKULM.

Inntrådde hos St. Josephsøstrene i 1999 og begynte novisiatet i 2000. Avla første løfter 17. august 2002.

24. juli 2021

Provinsforstanderinne hos St. Josephsøstrene

24. juli 2021 –

Medlem av Søsterrådet

Relikvier


Ordet relikvie kommer fra latin reliquiae (=rester) og er bokstavelig talt «rester» av helgener. 

Tradisjonelt snakker man om tre typer relikvier
1.    Relikvier av første klasse er en helgens legeme eller deler av det, for eksempel et ben eller en finger. Også redskapene for Kristi lidelse er relikvier av første klasse (deler av korset, naglene, tornekronen, lansen osv).
2.    Relikvier av andre klasse er klær en helgen har båret i sin levetid, vedkommendes likklede eller gjenstander helgenen har brukt. Også eventuelle martyrredskaper er relikvier av andre klasse.
3.    Relikvier av tredje klasse består av alt som har berørt en relikvie av første klasse.
Sistnevnte såkalte berøringsrelikvier kalles også brandea. Stykker av papir eller kanskje helst tøy ble senket ned i gravene til dem som hadde fått ry for hellighet, og ved å berøre helgenens legeme ble disse stykkene en personlig relikvie. Brandea kunne også være et stykke av selve graven, eller selv støv fra den, voks fra et lys, olje fra en lampe eller alt som hadde blitt helliget gjennom sin nærhet til en helgens legeme.
For antikkens mennesker var det utenkelig å ære en død, jødene regnet de avdødes legemer for urene, og romerne brente sine døde. Men kristendommen førte med seg et nytt positivt syn på kroppen. Menneskenes ånd skulle ikke befris fra kroppens fengsel, som samtidige religioner mente. I stedet skulle kroppen oppfylles av Guds Ånd og bli Hans bolig, Hans tempel. Allerede den hellige apostelen Paulus vektlegger at kroppen er Den Hellige Ånds tempel (1.Kor 6,19). Særlig viktig for martyriets teologi er Rom 12,1: «Så formaner jeg dere da ved Guds miskunn, brødre, til å bringe deres legemer frem for Gud som levende offergaver, Gud viet og ham til behag, - det er den åndelige gudsdyrkelse som dere skylder ham.» Paulus sier altså at selve det å overgi eller ofre kroppen til Gud, er den riktige gudstjenesten, den beste liturgien. Martyriet, og dermed relikviene, har altså med liturgi og eukaristi å gjøre.

Sammenhengen mellom martyrium og eukaristi finnes også i andre tidlige kristne beretninger om de første martyrene. Den hellige Ignatius av Antiokia skrev mellom 107 og 118 til de kristne i Roma, dit han var på vei for å henrettes: «Jeg er Guds hvetekorn, og med

villdyrenes tenner skal jeg males slik at jeg kan bli funnet som Kristi rene brød».

Konsilet i Trient sa at selv om ikke noen katolikk er formelt bundet til relikviekult, er det likevel forbudt å si at en slik venerasjon ikke må bli autentiske relikvier til del. Kirken er først og fremt opptatt av å sikre relikviekulten mot misbruk og manglende ærefrykt. Kirken legger vekt på at relikvier bevares og at relikvier som oppbevares i en kirke, blir slik utstilt at de inspirerer til andakt. 

https://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/relikvier_peo

Hedalen Stavkirke Relikvieskrin. Bildet i utsmykningen på denne siden viser Thomas Beckets martyrdød. 
Foto: Ragnar Utne, Riksantikvaren

 

 

Caritas Ukraina har bedt om hjelp, og vi har mottatt en appell og forslag på forbønn fra Caritas Norge .

Apell og bønneforslag kan du lese her . . .

Du kan gi en gave på: 
Vipps til 91337
SMS: Krise til 2160 (250,-)
Konto: 8200.01.93433
Eller på caritas.no

Messetider
Hver onsdag og fredag i adventstiden feires messen kl. 18.00 som Roratemesse, en spesiell votivmesse til ære for Guds Mor Maria. 
 
ADVENT - uke 1
  (28 november – 04 desember 2022)

Mandag 28 november: 

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)

kl. 17.30 Rosenkrans for de døde

kl. 18.00 Messe

Tirsdag 29 november: 

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)

kl. 17.30 Rosenkrans for de døde 

kl. 18.00 Messe

 

Onsdag 30 november: DEN HELLIGE ANDREAS

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål) 
kl. 17.30 Rosenkrans for de døde 

kl. 18.00 RorateMesse
kl. 18.30 Novena-Our Lady of Perpetual Help

 

Torsdag 1 desember: 

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)
kl. 17.30 Rosenkransbønn
kl. 18.00 Messe

Fredag 02 desember: 

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)
kl. 17.30 Rosenkransbønn
kl. 18.00 RorateMesse

 

Lørdag 03 desember: Den hellige Frans Xavier

kl. 10.00: Katekese til Konfirmanter
kl. 12.30 Messe

Søndag 04 desember:2. SØNDAG I ADVENT

Molde:

kl. 10.00 Katekese til førstekommunionsbarn

Kl. 10.00 Korøvelse Kirke (Skriftemål)
Kl. 11.00 Høymesse (på norsk)

 

Kl. 13.30 Rosenkransbønn (Skriftemål) 
Kl. 14.00 Messe (på polsk) 

 

Aukra:

Kl. 16.30 Rosenkransbønn (Skriftemål) 
Kl. 17.00 Messe

ADVENT - uke 2

  (05 desember – 11 desember 2022)

Mandag 05 desember: 

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)

kl. 17.30 Rosenkrans

kl. 18.00 Messe

Tirsdag 06 desember: Den hellige Nikolas av Myra

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)
kl. 17.30 Rosenkrans
kl. 18.00 Messe

Onsdag 07 desember:  Den hellige Ambrosius

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål) 
kl. 17.30 Rosenkrans

kl. 18.00 RorateMesse
kl. 18.30 Novena-Our Lady of Perpetual Help

 

Torsdag 08 desember: JOMFRU MARIAS UPLETTEDE

UNNFANGELSE

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)
kl. 17.30 Rosenkransbønn
kl. 18.00 Messe

 

Fredag 09 desember: Den hellige Juan Diego

Cuauhtlatoatzin

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)
kl. 17.30 Rosenkransbønn
kl. 18.00 RorateMesse

   Litauisk adventsmisjon i Molde -

P. Valdemar Širvinskis

kl. 17.00 Tilbedelse. Salmer.

      Barmhjertighetens Rosenkrans

kl. 18.00  Messe (norsk). 
kl. 19:00  Middag. Advent Samtale. 

 

Lørdag 10 desember:  Vår frue av Loreto

kl. 12.00: Rosenkrans
kl. 12.30: Messe

Litauisk adventsmisjon i Molde -

P. Valdemar Širvinskis

kl. 15.00 -16.45 Tilbedelse. Skriftemål

kl. 17.00  Messe (litauisk). 
kl. 18:00  Agape /Ta mat hjemmefra)

Samfunnsalen. 

 

Søndag 11 desember: 3 SØNDAG I ADVENT

kl. 10.30 Rosenkrans (Skriftemål) 

kl. 11.00 Høymesse (på norsk)
 

Kl. 13.30 Rosenkransbønn (Skriftemål) 
Kl. 14.00 Messe (på polsk) 
P. Valdemar                  Širvinskis

Litauisk adventsmisjon i Molde -

P. Valdemar Širvinskis

kl. 15.00 -16.45 Tilbedelse. Skriftemål

kl. 16.00  Messe (litauisk). 

kl. 17:00  Agape /Ta mat hjemmefra)

Samfunnsalen. 

 

Hjertelig Velkommen!

 

Gud velsign dere i hele den kommende uken – på skolen, på jobben og hjemme!

Menighetens kontonummer  9650.20.07987
                                      Vipps   602614