_MG_5810.jpg

Messetider

Nytt gulv i kirken

Det skal legges nytt gulv i kirkerommet, og benkene skal pusses opp.

Dette arbeidet er kostbart og vi trenger penger, og ber om din støtte til arbeidet.  
Ønsker du å bidra, kan du sende en gave til menighetens konto: 9650.20.07987, og merke den "Gulv".

 

Messer

 Ordinære messetider

Søndager

 

Høymesse:- kl. 11.00 

Messe på polsk 2. og 4. søndag i måneden kl.18.00(ikke juli/ august)

Mass in English 1st and 3rd  Sunday of the month-kl.13.30

Messe på Tagalog 4.søndag i måneden kl. 13.30 

 

 

Mandag, onsdag og fredag:- messe på norsk-kl. 18.00

Tirsdag og torsdag:- kl. 08.00:  Messe - hos søstrene

Lørdager:-messe på norsk-kl. 12.30

 

MESSER ANDRE STEDER I SOGNET.

 

Aukra:-1. og 3. søndag i måneden -messe på norsk-  kl. 16.15

Åndalsnes:-  2. og 4. søndag i måneden- messe på norsk- kl.15.30

Vestnes: 4. søndag i måneden-messe på norsk- kl.18.00

 

      OBS!

Disse messetidene kan fravikes. For messetidene kommende uke: se forsiden.

 

 KATEKESE

  1. Kommunion.

 Konfirmanter (8.-9. klasse).

 

Undervisningen foregår ca. annenhver lørdag(1. og 3. lørdag i måneden)  fra kl.10:00- 13.30.

 NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.

Nytt gulv i kirken

Det skal legges nytt gulv i kirkerommet, og benkene skal pusses opp.

Dette arbeidet er kostbart og vi trenger penger, og ber om din støtte til arbeidet.  
Ønsker du å bidra, kan du sende en gave til menighetens konto: 9650.20.07987, og merke den "Gulv".

 

Fredag 15. oktober

kl.18.00:: Minnedag- Den hellige Teresa av Jesus

kl. 17.00: Rosenkrans / Sakramentstilbedelse / Skriftemål

Lørdag 16. oktober

kl. 10.00: Katekeseundervisning

kl. 12.30: votivmesse til ære av Jomfru Maria

Søndag 17. oktober

29. søndag i det alminnelige kirkeår 

Misjonssøndag

kl. 09.30: Messe på polsk ved p. Dariusz Buras

kl. 10.30: Rosenkrans

kl. 11.00: Høymesse 

kl. 13.00 Holy Rosary prayer together

kl. 13.30: Messe på Engelsk

kl. 16.15: Messe på Aukra

Mandag 18. oktober

kl.18.00: FESTUM Den hellige Lukas

kl. 17.00: Rosenkrans / Sakramentstilbedelse / Skriftemål

Tirsdag 19. oktober

kl. 08.00: Messe (Hos søstrene)

Onsdag 20. oktober

kl. 18.00: Votivmesse- Den Hellige Sunniva

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

kl. 18.30: Novena Mary Mother of Perpetual Help

Torsdag 21. oktober

kl. 08.00: Messe (Hos søstrene)

Fredag 22. oktober

kl.18.00:: Minnedag- Den hellige

pave Johannes Paul II

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

kl.19.00-Messe på polsk-Den hellige

pave Johannes Paul II

Lørdag 23. oktober

kl. 12.30: votivmesse til ære Jomfru Maria

Søndag 24. oktober

30. søndag i det alminnelige kirkeår 

kl. 09.30: Messe på polsk ved p. Dariusz Buras

kl. 10.30: Rosenkrans

kl. 11.00: Høymesse 

kl. 13.00 Holy Rosary prayer together

kl. 13.30: Messe på Engelsk

kl. 16.15: Messe på Åndalsnes

Vi ønsker p. Dariusz Buras hjertelig velkommen til St. Sunniva menighet