top of page

Dåp

chrzest.png

Dåpen er det fundamentale sakrament og forutsetningen for alle de andre sakramentene. I dåpen blir vi forenet med Kristi død og oppstandelse, og vi blir en del av den Kirke som er Hans kropp.


Ønsker du å døpe ditt barn i St. Sunniva menighet?


I vår menighet feires dåpens sakrament på tidspunkter som avtales mellom foreldrene og presten.
Alle som ønsker å få sitt barn døpt, må fylle ut en egen dåpsmelding som fåes fra menighetskontoret/presten.

Vi ønsker også en kopi av barnets fødselsattest.


I en katolsk dåp må minst én av fadderne selv være katolikk, og vedkommende må være konfirmert. 

Eukaristi/ Nattverden/ Kommunion

66-5c.gif

Eukaristien er det mest sentrale sakrament i den katolske kirke: “Gjør dette til minne om meg”, ba Jesus apostlene sine ved det siste måltid, kvelden før han ble korsfestet.

Hver søndag – Herrens dag – pleier katolske kristne å samles i kirken for å minnes Jesus Kristi liv, hans død og hans oppstandelse.

 

Det er i nattverdens sakrament Jesus gir seg
selv til oss.

Barnas første hellige kommunion

Forberedelsene til barnas første hellige kommunion begynner i 2. klasse og fortsetter gjennom 3. klasse.

Alle barn som skal motta sin første kommunion, skal delta i menighetskatekesen 

unnamed.gif

Konfirmasjon-(Fermingens) sakrament.

I Den katolske kirke konfirmasjonen er en av de tre
initiasjonssakramentene. Ved konfirmasjonen bekrefter Gud hva han gav i dåpen, og fornyer sitt kall til konfirmanten, som nå selv kan svare “ja” til Gud og til å være aktiv i kirken.
Konfirmasjonen sakrament meddeles normalt her i landet av biskopen til ungdom i 15 års alderen. En prest kan også meddele sakramentet i biskopens sted.
Ungdommer som ønsker å motta fermingens sakrament, skal delta i søndagsmessen og menighetskatekesen.

euchary01a.gif

For mer informasjon, ta kontakt med menighetskontoret. 

Skriftemål

Skriftemålet kalles også «forsoningens/ botens sakrament». Det er Gud, vår barmhjertige Far som gir oss – gjennom sin Kirkes tjeneste – tilgivelse og forsoning, så snart vi villige til å angre våre synder.

I St. Sunniva menighet er det mulighet for skriftemål:

 

mandag - fredag

under tilbedelsen:  fra kl. 17.15 til 17.45,

 

lørdag

under tilbedelsen:   fra kl. 11.30 til 12.15

søndag

                                 fra kl. 10.30 til 10.50

                                 fra kl. 12.30 til 12.50

                                 fra kl. 14.30 til 14.50

men utenom disse tidene kan man ta kontakt direkte med presten.

Fotvask.jpg

Sykesalvingens sakrament

pobrane.png

Ved sykesalvingens sakrament viser Gud gjennom Kirkens salving sin omsorg og støtte til syke og eldre mennesker. Det er først og fremst et helbredelsessakrament.

I Bibelen står det: «Er det en som er syk, må han kalle til seg kirkens presbytere; de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, frelse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen. Og er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt.

Så bekjenn deres synder for hverandre, og be for hverandre, for å bli friske» (Jak 5,14-16).

Ekteskap

De som ønsker å motta sykesalvingen – eller deres pårørende, bes kontakte presten.

unnamed (1).gif

Ekteskapet feires i vår kirke som et sakrament, hvor ektefellene lover å overgi seg til hverandre resten av livet. På samme måte som Kristus, brudgommen, elsker Kirken som er hans brud, slik skal mannen og kvinnen i ekteskap elske hverandre (efes 5:25-27).

Og gjennom sin forening er de åpne for at nytt liv kan komme til verden, og tar imot dette livet som en gave fra Gud.
Et katolsk ekteskap er derfor en livslang forpliktelse, og er i prinsippet uoppløselig.

I Den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta på et ekteskapskurs i forkant av vielsen.

Ønsker du å gifte deg i St. Sunniva menighet?
Ta kontakt med menighetskontoret. 

bottom of page