Nytt gulv i kirken

Det skal legges nytt gulv i kirkerommet, og benkene skal pusses opp.

Dette arbeidet er kostbart og vi trenger penger, og ber om din støtte til arbeidet.  
Ønsker du å bidra, kan du sende en gave til menighetens konto: 9650.20.07987, og merke den "Gulv".

Messetider

Fredag 15. oktober

kl.18.00:: Minnedag- Den hellige Teresa av Jesus

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

Lørdag 16. oktober

kl. 10.00: Katekeseundervisning

kl. 12.30: Messe for hele familien

Søndag 17. oktober

29. søndag i det alminnelige kirkeår 

Misjonssøndag

kl. 09.30: Messe på polsk ved p. Dariusz Buras

kl. 10.30: Rosenkrans

kl. 11.00: Høymesse 

kl. 13.00 Holy Rosary prayer together

kl. 13.30: Messe på Engelsk

kl. 16.15: Messe på Aukra

Mandag 18. oktober

kl.18.00: FESTUM Den hellige Lukas

kl. 17.00: Rosenkrans / Sakramentstilbedelse / Skriftemål

Tirsdag 19. oktober

kl. 08.00: Messe (Hos søstrene)

Onsdag 20. oktober

kl. 18.00: Votivmesse- Den Hellige Sunniva

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

kl. 18.30: Novena Mary Mother of Perpetual Help

Torsdag 21. oktober

kl. 08.00: Messe (Hos søstrene)

Fredag 22. oktober

kl.18.00:: Minnedag- Den hellige

pave Johannes Paul II

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

kl.19.00-Messe på polsk-Den hellige

pave Johannes Paul II

Lørdag 23. oktober

kl. 12.30: Messe for hele familien

Søndag 24. oktober

30. søndag i det alminnelige kirkeår 

kl. 09.30: Messe på polsk ved p. Dariusz Buras

kl. 10.30: Rosenkrans

kl. 11.00: Høymesse 

kl. 13.00 Holy Rosary prayer together

kl. 13.30: Messe på Engelsk

kl. 16.15: Messe på Åndalsnes

Vi ønsker p. Dariusz Buras hjertelig velkommen til St. Sunniva menighet