top of page
Kunngjøringer

Novene til Maria Immaculata
festen for 

JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE(

med tekstene til Saint Josemaria)

30. november. Maria, full av nåde

 Hun er full av nåde, summen av all perfeksjon. Hun er vår mor. Med sin kraft for Gud vil hun gjennomføre det vi ber henne om. Som mor vil hun gi oss det. Som mor kjenner hun våre svakheter og forstår dem.

Hun oppfordrer oss til å gjøre det gode. Hun unnskylder oss og legger til rette for reisen vår. Hun har alltid en løsning beredt for oss, selv når vi ikke ser noen vei ut av det. 

Les mer

Hva er en Roratemesse?

Rorate coeli, desuper et nubus pluant justum

Aperiatur terra et germinet salvatorem.

Her er en sammenfatning av de mange oversettelsene som finnes av denne teksten og som vi mener formidler det sentrale budskapet.

La himlene sende dugg fra oven og skyene regne rettferdighet,

La jorden еpne seg og frembringe frelseren.

Roratemesser blir feiret i Adventstiden som votivmesser til ære for Gud's Mor Maria. Dette innebærer at messetekstene ikke følger den vanlige liturgiske kalender men at det er egne tekster foreskrevet i missalet. Noen steder blir de feiret hver dag i advent. De er vanlige i deler av Europa, særlig i Spania, Tyskland, Ungarn og Polen. 
I Polen har man feiret Roratemesser hvertfall siden det 14. århundre, og skikken er fremdeles høyst levende. Barn har spesielle lykter med levende lys som de bærer til kirken i nattemørket. Hvis de har en snill sogneprest kan det hende at de får små bilder de kan sette sammen til ikoner, og tilogmed søtsaker. 


En novena for Guds Mor blir bedt i dagene opp mot den uplettede unnfangelse 8. desember, og en novena for Kristusbarnet i de ni dagene før juleaften.

 

Skikken har også bredt seg til andre verdensdeler. I Phillipinene, der messen starter kl 4 om morgnen slik at den avsluttes i morgendemringen, samles store folkemengder, spesielt de siste ni dagene i advent, som blir ofret som en novena til Guds Mor.

 

Tradisjonen med å feire denne messen mens nattemørket fremdeles rår uttrykker symbolsk at mennesket lever i synd og mørke, men lyset, i form av den frelsende Kristus, vil komme. Dette blir også uttrykt ved at man vanligvis bruker bare levende lys under messen. Det er jo det advent dreier seg om, å vente på lyset, på frelseren.

RORATEMESSE I ST. SUNNIVA KATOLSKE MENIGHET I MOLDE:

 

Hver onsdag og fredag i adventstiden feires messen kl. 18.00 som Roratemesse, en spesiell votivmesse til ære for Guds Mor Maria.
 

Nyhetsbrev november 
Lovet være Jesus Kristus!

Vi runder av oktober måned, en måned som har vært veldig spesiell på EWTN Norge – St Rita Radio!
 
Gjennom de siste årene har EWTN Norge – St Rita Radio blitt en viktig del av evangeliseringen i Norge, og en tydelig stemme for katolsk tro og lære. Vi har tre grunnpilarer som vi bygger vår virksomhet på: Våre sendinger skal ikke være politiske, ikke være splittende og alltid være tro til Den katolske kirkes katekisme. Vi tror at disse kjørereglene er ekstra viktige i de urolige tidene vi er inne i nå. Vi tror også at dette er mye av grunnen til at stadig flere finner veien til våre plattformer.

Les nyhetsbrevet her . . .

Allesjelersdag


På Allesjelersdag minnes vi våre avdøde.
P. Hallvard Thomas Hole, i videoen under, forklarer hva allesjelersdag er for noe, og hva det er vanlig å gjøre på denne dagen

Videoen finner du her . . .

 

Allehelgensdag

P. Hallvard Hole OFM forteller om allehelgensdag:

https://www.katolsk.no/biografier/historisk/nov01

 

Se også denne på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=e1HFtmX01nc

Avlat for avdøde 1.- 8. november 2022

 «Allesjelers dag knytter nøye an til Allehelgensdagen og utvider perspektivet til også å gjelde de avdøde troende som ikke uten videre kan regnes til helgenenes skarer da de gikk ut av dette liv. Også for dem består det håp om lutring eller renselse (‘skjær’) for begått synd ved Guds tilgivende og virksomme nåde, noe som ifølge Jesus Kristus er tenkbart både i denne og i den kommende verden (jf. Matt 12,32). 

‘Gjør vel mot alle som lever, nekt ikke den døde en siste velgjerning’ (Sir 7,33).

 
1. November (tirsdag) ALLEHELGENSDAG

kl. 17.00     Tilbedelse
kl. 18.00     Messe
kl. 18.45     Rosenkrans for de døde - kirkegård ved siden av kirken

2. November (onsdag) Allesjelersdag  - forbønnen for de døde

kl. 17.00     Tilbedelse
kl. 18.00     Requiemmesse
kl. 18.45     Rosenkrans for de døde - kirkegård ved siden av kirken

3. 3. – 30. November - Rosenkransbønn for de døde

kl. 17.00     Tilbedelse
kl. 17.30     Rosenkransbønn for de døde
kl. 18.00     Messe


Kirken oppfordrer sine troende til kirkegårds besøk og forbønn for de døde, særlig i løpet av de åtte første dagene i november (1.-8. november).

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»                    Joh 11, 25- 26
 
Hvis du ønsker at din nære slekt, venner og bekjente oppføres i tavlene og bes i Messe og Rosenkrans, ber vi at navnene leveres til prest. Gaven (penger) for intensjoner for de døde går til menigheten.
 

4.Søndag i måneden:

Tilbedelse (Adorasjon) kl. 15.00-16.00

 

Nyhetsbrev St Rita Radio og EWTN Norge

Oktober er rosenkrans måneden. Vi ber rosenkrans hver dag kl 20:30 på YouTube og Facebook. Vi vil gjennom oktober måned be rosenkrans med intensjon for fred og for familien.  Dagen avsluttes med direktesendt kveldsbønn kl 21.00. Vi håper du vil være sammen med oss i bønn.

Se hele nyhetsbrevet her . . .
  Messetider
Hver onsdag og fredag i adventstiden feires messen kl. 18.00 som Roratemesse, en spesiell votivmesse til ære for Guds Mor Maria. 
    

Juletiden

«Puer natus est nobis, et filius datus est nobis!»

(26 desember 2022 – 01 januar 2023)

Tirsdag 27 desember: DEN HELLIGE EVANGELISTEN

    JOHANNES

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)

kl. 17.30 Rosenkrans

kl. 18.00 Messe

Onsdag 28 desember: DE USKYLDIGE BARN I

    BETLEHEM

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)

kl. 17.30 Rosenkrans

kl. 18.00 Messe

kl. 18.30 Novena-Our Lady of Perpetual Help

Torsdag 29 desember: Juleoktaven

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)

kl. 17.30 Rosenkransbønn

kl. 18.00 Messe

Fredag 30 desember: DEN HELLIGE FAMILIE

kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)

kl. 17.30 Rosenkrans

kl. 18.00 Messe

Lørdag 31 desember: Den hellige Sylvester I

Kl. 11.30 Tilbedelse (Skriftemål)

Kl. 12.00 Rosenkrans

Kl. 12.30 Taksigelsesmesse (på norsk)

Søndag 01 januar 2023: GUDS HELLIGE MOR MARIA

Kl. 10.30 Rosenkrans (Skriftemål)

Kl. 11.00 Høymesse (på norsk)

Kl. 13.30 Rosenkransbønn (Skriftemål)

Kl. 14.00 Messe (på polsk)

Hjertelig Velkommen!

 

Gud velsign dere i hele den kommende uken – på skolen, på jobben og hjemme!

Hva er rosenkransen?
Rosenkransen er en hjelp til å be. Den kan ha ulike utforminger og være helt enkel eller forseggjort, av diverse materiale. Den består av et kors og en krans av perler. Kransen er delt i fem ledd. Leddene har ti perler, og mellom leddene er det én stor perle.
Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria.
Mens vi ber bønnene tenker vi på Jesus og Maria – på hva som hendte dem. Disse hendelsene kaller vi mysterier, og vi ber ti Hill deg, Maria for hvert mysterium.
Rosenkransbønnen hjelper oss til å bli bedre kjent med Jesus og Maria. Når vi ber bønnene og tenker på mysteriene, er vi sammen med dem. Da spiller det ingen rolle hvor vi er: i kirken eller hjemme, på bussen eller på tur. Uansett hvor vi er, kan vi ha rosenkransen i hånden eller i lommen. Hver gang vi ber den, vokser vennskapet vårt med Jesus og Maria.

Les mer her . . 

 

Relikvier


Ordet relikvie kommer fra latin reliquiae (=rester) og er bokstavelig talt «rester» av helgener. 

Tradisjonelt snakker man om tre typer relikvier
1.    Relikvier av første klasse er en helgens legeme eller deler av det, for eksempel et ben eller en finger. Også redskapene for Kristi lidelse er relikvier av første klasse (deler av korset, naglene, tornekronen, lansen osv).
2.    Relikvier av andre klasse er klær en helgen har båret i sin levetid, vedkommendes likklede eller gjenstander helgenen har brukt. Også eventuelle martyrredskaper er relikvier av andre klasse.
3.    Relikvier av tredje klasse består av alt som har berørt en relikvie av første klasse.
Sistnevnte såkalte berøringsrelikvier kalles også brandea. Stykker av papir eller kanskje helst tøy ble senket ned i gravene til dem som hadde fått ry for hellighet, og ved å berøre helgenens legeme ble disse stykkene en personlig relikvie. Brandea kunne også være et stykke av selve graven, eller selv støv fra den, voks fra et lys, olje fra en lampe eller alt som hadde blitt helliget gjennom sin nærhet til en helgens legeme.
For antikkens mennesker var det utenkelig å ære en død, jødene regnet de avdødes legemer for urene, og romerne brente sine døde. Men kristendommen førte med seg et nytt positivt syn på kroppen. Menneskenes ånd skulle ikke befris fra kroppens fengsel, som samtidige religioner mente. I stedet skulle kroppen oppfylles av Guds Ånd og bli Hans bolig, Hans tempel. Allerede den hellige apostelen Paulus vektlegger at kroppen er Den Hellige Ånds tempel (1.Kor 6,19). Særlig viktig for martyriets teologi er Rom 12,1: «Så formaner jeg dere da ved Guds miskunn, brødre, til å bringe deres legemer frem for Gud som levende offergaver, Gud viet og ham til behag, - det er den åndelige gudsdyrkelse som dere skylder ham.» Paulus sier altså at selve det å overgi eller ofre kroppen til Gud, er den riktige gudstjenesten, den beste liturgien. Martyriet, og dermed relikviene, har altså med liturgi og eukaristi å gjøre.

Sammenhengen mellom martyrium og eukaristi finnes også i andre tidlige kristne beretninger om de første martyrene. Den hellige Ignatius av Antiokia skrev mellom 107 og 118 til de kristne i Roma, dit han var på vei for å henrettes: «Jeg er Guds hvetekorn, og med

villdyrenes tenner skal jeg males slik at jeg kan bli funnet som Kristi rene brød».

Konsilet i Trient sa at selv om ikke noen katolikk er formelt bundet til relikviekult, er det likevel forbudt å si at en slik venerasjon ikke må bli autentiske relikvier til del. Kirken er først og fremt opptatt av å sikre relikviekulten mot misbruk og manglende ærefrykt. Kirken legger vekt på at relikvier bevares og at relikvier som oppbevares i en kirke, blir slik utstilt at de inspirerer til andakt. 

https://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/relikvier_peo

Hedalen Stavkirke Relikvieskrin. Bildet i utsmykningen på denne siden viser Thomas Beckets martyrdød. 
Foto: Ragnar Utne, Riksantikvaren

bottom of page