Nytt gulv i kirken

Det skal legges nytt gulv i kirkerommet, og benkene skal pusses opp.

Dette arbeidet er kostbart og vi trenger penger, og ber om din støtte til arbeidet.  
Ønsker du å bidra, kan du sende en gave til menighetens konto: 9650.20.07987, og merke den "Gulv".

Nye nasjonale smitteverntiltak: 
Kirkens billettsystem åpnes igjen


Fra 15. desember 2021 gjelder nye nasjonale smitte­vern­tiltak. 

Det betyr at Kirkens billett­system tas i bruk igjen. Deltakere til messen må registrere seg med navn og tele­fon­nummer. Dette vil også gjelde kirke­kaffene. 

Messetider
HUSK billet til messen: https://billett.katolsk.no

 

Lørdag 22. januar 

kl.10.00-13.15: Katekese undervisning

kl. 12.30: Messe for hele familien

Søndag 23. januar 

3. søndag i det alminnelige kirkeår

kl. 10.30: Rosenkrans i kirke

kl. 11.00: Høymesse

kl. 13.00: Messe på polsk

kl. 15.00: Mass in English

kl. 16.15: Messe på polsk på Åndalsnes

Mandag 24. januar

kl.18.00: Minnedag  Den hellige Frans av Sales

kl.17.00:: Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

Tirsdag 25. januar

kl. 08.00: FESTUM - Apostelen Paulus' omvendelse (Hos søstrene)

Onsdag 26. januar

kl. 18.00: FESTUM Den salige Eystein

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

kl. 18.30: Novena - Mary Mother of Perpetual Help

Torsdag 27. januar

kl. 0800: Messe (Hos søstrene)

Fredag 28. januar

kl. 18.00: Messe Minnedag Den hellige Thomas Aquinas

kl. 19.00: Messe på polsk

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

Lørdag 29. januar 

kl. 12.30: Votivmesse til ære for Jomfru Maria

Søndag 30. januar 

4. søndag i det alminnelige kirkeår

kl. 10.30: Rosenkrans i kirke

kl. 11.00: Høymesse

kl. 13.00: Messe på polsk

kl. 15.00: Mass in English

Mandag 31. januar

kl.18.00: Minnedag  Den hellige Johannes Bosco

kl.17.00:: Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

Tirsdag 1. februar

kl. 08.00: Messe (Hos søstrene)

Onsdag 2. februar

kl. 18.00: FESTUM  Herrens fremstilling i tempelet

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

Torsdag 3. februar

kl. 0800: Minnedag Den hellige Ansgar
 
(Hos søstrene)

Fredag 4. februar

kl. 18.00: Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte

kl. 19.00: Messe på polsk

kl. 17.00: Rosenkrans/ Sakramentstilbedelse/ Skriftemål

Lørdag 5. februar 

kl.10-13 Katekese undervisning - AVLYST

kl. 11.00: Minnedag Den hellige Agathe

kl. 12.00 -15.00: Forebygging kurset

Søndag 6. februar 

5. søndag i det alminnelige kirkeår

kl. 10.30: Rosenkrans i kirke

kl. 11.00: Høymesse

kl. 13.00: Messe på polsk

kl. 15.00: Mass in English

kl. 16.15: Messe på norsk på Aukra