top of page

Menighetens historie.

20210102_121955.jpg

St. Sunniva var den første menigheten biskop Jan Olav Smit (biskop 1922-1928) etablerte. Menigheten ble etablert i 1923 og biskopen sørget for at ordenssøstrene fra Carolus Borromeus fra Maastricht i Nederland kom til Molde og det ble kjøpt et to etasjers hus i Storgaten i Molde. Det ble innredet et kapell i huset og 26.juli ble huset og kapellet innviet av kardinal G. van Rossum og viet til St. St. Sunniva.

Den hellige Sunniva fra Irland har fra gammelt av blitt betraktet som en av Norges eldste helgener. Kirken der den ligger i dag ble ferdigbygget i 1957 og ligger på en tomt som var en gave til menigheten fra konsul Dahl. Kirken er 8-kantet og vi har en fantastisk panorama utsikt over fjorden og fjelltoppene fra kirken.

På samme tomten ligger Stelle Maris, en bygning med kloster og et tilbygg med menighetssal for menigheten. De siste av ordenssøstrene fra Nederland bodde i de senere år i klosteret fram til de endte sitt virke i Molde i 1990. På klosteret bor nå 3 nonner fra Filippinene som kom hit i 1999.

De tilhører en orden som heter Missionary Servants of the Holy Trinity (MSHT) som holder til på Filippinene.

Antall medlemmer i menigheten har vokst betraktelig de siste årene, fra ca.300 for 15 år siden til 1635 (2021). Medlemmene er fra forskjellige nasjoner og vi feirer derfor også messe på polsk, litauisk, tagalog og engelsk. Menigheten dekker et stort område.

Molde sogn omfatter Romsdal i Møre og Romsdal fylke. Det store området gjør at det for mange blir en lang reisevei til kirken. Det holdes derfor messer på forskjellige steder i Romsdal.

I tillegg til messene i Molde er det messer på Aukra ytterst på kysten og Åndalsnes innerst i Romsdalen samt Vestnes på andre siden av Romsdalsfjorden.

bottom of page